กรองน้ำมันดีเซลคืออะไร ?


2022-10-08 13:08:40
#เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง #เปลี่ยนกรองน้ำมันดีเซล

กรองน้ำมันดีเซลคืออะไร ?

→ ส่งผลอย่างไรต่อระบบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 

→ ทำไมต้องเลือกกรองน้ำมันดีเซลของ   DENSO        ในปัจจุบันระบบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถที่ใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งในระบบเครื่องจักรต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพของการทำงานที่ดีที่สุดของเครื่องยนต์ จำเป็นจะต้องทำการดูแลรักษาระบบเครื่องยนต์ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ


        โดยปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ และส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ระบบดีเซลคอมมอนเรลโดยตรงคือ ระบบการกรองน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ระบบอัดฉีดน้ำมันผ่านไปยังห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่งอุปกรณ์หลักที่ทำหน้าที่ดังกล่าวคือ กรองน้ำมันดีเซล หรือ Diesel Fuel Filter ที่ทำหน้าที่ในการกรองอนุภาคสิ่งสกปรกต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการดักน้ำ และความชื้นที่ปะปนมากับน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรานำมาใช้กับเครื่องยนต์ของเรานั้นอาจมีการปนเปื้อน อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น การลำเลียงน้ำมัน, การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐาน และสภาพท้องถนนที่มีการใช้เส้นทางเหล่านั้นในการสัญจรไปมา เป็นต้น

การลำเลียงน้ำมัน


การเก็บน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานสภาพท้องถนนซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของระบบดีเซลคอมมอนเรล ดังนี้ 

1.    หัวฉีดเกิดการสึกหรอ และสกปรก อันเนื่องมาจากการอุดตันของสิ่งแปลกปลอมที่มีอนุภาคขนาด 5-10 µm ส่งผลให้ไม่สามารถทำการอัดฉีดน้ำมันได้เต็มประสิทธิภาพ2.    เกิดสนิมขึ้นที่บริเวณส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในระบบเครื่องยนต์ อันเนื่องมาจากน้ำ และความชื้นสะสมภายในน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้อุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหาย         ดังนั้น เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับระบบการกรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กรองน้ำมันดีเซลที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ และสามารถตอบโจทย์เหล่านั้นได้คือ ผลิตภัณฑ์กรองน้ำมันดีเซลจาก DENSO  ที่ผ่านการใช้วัสดุในรูปแบบของชั้นกรองแบบรังผึ้ง ซึ่งสามารถกรองสิ่งสกปรกที่มีอนุภาคขนาดเล็ก 5 – 10 µm ได้ และด้วยคุณสมบัติของวัสดุชนิดนี้ส่งผลทำให้สามารถดักสิ่งสกปรกได้เต็มทั่วทั้งแผ่นกรอง เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกรองกับผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไป ผลิตภัณฑ์กรองน้ำมันดีเซลของ DENSO มีประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99 เปอร์เซ็น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดมีประสิทธิภาพในการกรองที่ 92 (A) และ 10 (B) เปอร์เซ็น ตามลำดับ ดังผลทดสอบด้านล่างนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการดักน้ำ และความชื้นที่สูงถึง 92 เปอร์เซ็น เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาดที่มีประสิทธิภาพในการดักน้ำ และความชื้นอยู่ที่ 76 (A) และ 43 (B) เปอร์เซ็น ตามลำดับ ซึ่งจากผลทดสอบจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์กรองน้ำมันดีเซลของ DENSO นั้นสามารถดักน้ำไว้ภายในวัสดุของตัวกรองได้เกือบทั้งหมด ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดจะมีความสามารถในการดักน้ำไว้ที่ตัวกรองได้ต่ำกว่า จึงพบว่ามีปริมาณน้ำปะปนกับน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากภาพแสดงถึงประสิทธิภาพในการดักน้ำของแผ่นกรองน้ำมันดีเซล        โดยผลิตภัณฑ์กรองน้ำมันดีเซลของ DENSO ครอบคลุมถึง 95% ของรถยนต์ดีเซลในประเทศไทย ดังนั้นทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ทั้งในส่วนของคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ครอบคลุม


           เราขอเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนกรองน้ำมันดีเซลนับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถทุกท่านควรให้ความสนใจ และแน่นอนว่าควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้ รวมถึงคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อยืดอายุการใช้งานรถยนต์ของท่านให้ยังคงประสิทธิภาพเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา        ทุกท่านสามารถติดต่อเพื่อรับบริการการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล และแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์บริการเด็นโซ่ทุกสาขา ที่ครอบคลุมมากกว่า 90 สาขาทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ !

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com