การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ด้วยเทคโนโลยีจาก DENSO


2022-09-08 19:49:20
#ดีเซล คอมมอลเรล

              เครื่องยนต์ดีเซลจัดเป็นเครื่องยนต์สันดาปรูปแบบหนึ่งที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อดีในหลากหลายด้าน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความก่อนหน้า โดยในบทความนี้จะพูดถึงในส่วนของการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล

โดยปกติแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องยนต์ดีเซลมักจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้

1.    ควันดำ หรือ ควันขาว

2.    สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

3.    เครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกติ (เสียงเขก)

4.    เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง


ซึ่งหากปล่อยไว้จะส่งผลทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น จึงควรรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทางเราขอแนะนำศูนย์บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลจากทาง DENSO ที่สามารถทำการตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อหาต้นตอของปัญหาดังกล่าว และลงมือซ่อม เพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของทาง DENSOโดยเมื่อท่านนำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการ DENSO ทางเราจะดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1.สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการเสียของรถ เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกี่ยวข้อง2.ทำการเชื่อมต่อเครื่องมือวิเคราะห์ (DST-i) ที่สามารถตรวจเช็คเพื่อหาสาเหตุจากความผิดปกติต่างๆผ่านซอฟแวร์ที่ทันสมัย 

a.    โดยสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบเครื่องยนต์

b.    ตรวจสอบค่าการฉีดน้ำมัน และแรงดันระบบคอมมอนเรล

c.    ตรวจสอบแรงดันท่อร่วมไอดี (ระบบอัดอากาศ)
3.หากพบความผิดปกติ (ซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดจากการที่หัวฉีดมีปัญหา)  เราจะทำการถอดประกอบหัวฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อทำการตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆภายในหัวฉีด จากนั้นทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหายด้วยชุดซ่อม (Overhaul Kit) ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทาง DENSO เท่านั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอะไหล่แท้ตรงรุ่นกับหัวฉีดรุ่นนั้นๆ

4.หลังจากทำการเปลี่ยนชุดซ่อมเสร็จเรียบร้อย ทำการประกอบกลับเช่นเดิม เพื่อนำไปทดสอบบนแท่นทดสอบหัวฉีด (Injector Inspection Test Bench) ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทาง DENSO  

5.ตรวจสอบผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับแท่นทดสอบหัวฉีด (Injector Inspection Test Bench)

6.โปรแกรมจะทำการประเมินประสิทธิภาพของหัวฉีดในแต่ละสภาวะรอบเครื่องยนต์ว่าผ่านมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ 7.ในกรณีที่หัวฉีดผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ นำหัวฉีดกลับไปติดตั้งในรถยนต์ และทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อีกครั้งด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ (DST-i) และส่งมอบรถคืนให้กับลูกค้า เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการการซ่อมหัวฉีดผ่านเทคโนโลยี จากทาง DENSOและเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า เราได้จัดทำรูปแบบการซ่อมให้กับลูกค้าใน 2 รูปแบบ ดังนี้


a.    Full Repair: ทางศูนย์บริการจะทำการซ่อมหัวฉีดตามขั้นตอน และมาตรฐานของทาง DENSO จากนั้นนำหัวฉีดที่ผ่านการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่คืนรถของลูกค้า ข้อดีคือ ลูกค้าจะได้หัวฉีดดั้งเดิมของลูกค้ากลับคืนสู่ตัวรถ แต่มีข้อสังเกตคือ ในกรณีที่ทางร้านมีลูกค้าจำนวนมาก อาจจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการรอคิว

b.    Repair Return: ทางศูนย์บริการจะทำการแลกเปลี่ยนหัวฉีดกับทางตัวแทนจำหน่ายของ DENSO (บริษัทธนศิริ) โดยจะนำหัวฉีดเสียจากรถของลูกค้าไปทำการแลกเปลี่ยนกับหัวฉีดที่ผ่านการซ่อมตามมาตรฐาน DENSO ในรูปแบบเดียวกันกับ Full repair ข้อดีคือ สามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้ทันที ส่งผลทำให้ช่วยประหยัดเวลาแก่ลูกค้า ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าในการพิจารณา


         ลูกค้าสามารถเข้ารับการบริการผ่านศูนย์บริการ DENSO  ในประเทศไทยที่ครอบคลุมมากกว่า 80 สาขาทั่วประเทศ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในส่วนของการฝึกอบรมของช่างเทคนิคที่มีทักษะความรู้, ความสามารถ และประสบการณ์การซ่อมหัวฉีดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่เชี่ยวชาญCopyright ® 2023 CarServicePartner.com