บอกลา “ปัญหาควันดำ” จากรถยนต์ ผ่านศูนย์บริการของ DENSO


2022-10-06 21:13:04
#ควันดำ #ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ #เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง        ปัจจุบัน การเดินทางสัญจรบนท้องถนนล้วนแล้วแต่จำเป็นจะต้องใช้ยานพาหนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขนส่งสาธารณะหรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งแน่นอนว่ายานพาหนะเหล่านั้นได้มีการใช้ระบบสำหรับการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ในรูปแบบของเครื่องยนต์ดีเซล และแก๊สโซลีน (เบนซิน) เป็นส่วนใหญ่ และแน่นอนว่าเมื่อรถยนต์ถูกใช้งานไปเป็นระยะเวลานานย่อมเกิดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ส่งผลทำให้เกิดความผิดปกติต่างๆขึ้นกับตัวรถ 


       โดยในบทความนี้เราจะขอกล่าวถึงปัญหาที่ผู้คนส่วนใหญ่มักพบเจอเมื่อใช้รถยนต์ของท่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเจ้าของรถโดยตรง แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้ถนนร่วมกับท่าน และสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม โดยปัญหาดังกล่าวนั้นคือ “ปัญหาควันดำ” ดังนั้นเราจะมาหาต้นตอของปัญหาเหล่านี้กัน


       ให้ทุกท่านลองนึกภาพปัญหาควันดำบนท้องถนน โดยส่วนมากเราจะพบเจอปัญหาดังกล่าวจากรถขนส่งสาธารณะ และรถกระบะส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มของยานพาหนะเหล่านี้ใช้ระบบเครื่องยนต์ดีเซลทั้งสิ้น → ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?         หากเราลองย้อนกลับมาพิจารณาในส่วนของหลักการการทำงานของเครื่องยนต์ จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างหลักการของระบบเครื่องยนต์ดีเซล และเบนซิน ซึ่งแตกต่างกันในส่วนของระบบการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ของครื่องยนต์ เนื่องจากในกรณีของเครื่องยนต์เบนซินนั้นจะใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด ในขณะที่ระบบเครื่องยนต์ดีเซลนั้นจะใช้อากาศเป็นส่วนผสมกับน้ำมันแรงดันสูงที่ฉีดพ่นในห้องเผาไหม้ทำให้เกิดกระบวนการจุดระเบิดขึ้น


        ซึ่งประเด็นสำคัญของความแตกต่างตามที่ได้กล่าวมานี้ส่งผลให้เราสามารถทราบถึงสาเหตุของคำถามข้างต้นได้ เนื่องจากในกรณีที่รถยนต์ระบบดีเซลถูกใช้ไปเป็นระยะเวลานานซึ่งก่อให้เกิดการสึกหรอที่ระบบเครื่องยนต์ โดยอาจทำให้เกิดการใช้สัดส่วนปริมาณอากาศที่ไม่เหมาะสม ส่งผลทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เกิดเขม่าควัน และฝุ่นละอองขึ้นภายในห้องเผาไหม้ จากนั้นถูกปล่อยออกทางท่อไอเสีย จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเรามักพบเห็นปัญหาควันดำในกลุ่มของรถขนส่งสาธารณะ และรถกระบะส่วนบุคคลตามท้องถนน


        นอกจากนี้ยังมีสาเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยสาเหตุจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถเอง และจากการเสื่อมสภาพของรถตามอายุการใช้งาน ดังนี้

1. ไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่กำหนด 

  • ในกรณีที่ไม่ทำการเปลี่ยนตามระยะที่กำหนด จะส่งผลทำให้เกิดการเหนียวข้นของน้ำมันเครื่อง และมีเขม่าจากการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องที่หมดอายุ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักมากขึ้น ส่งผลให้ทำอัตราเร่งได้ไม่เต็มประสิทิภาพ และเกิดปัญหาควันดำตามมา

2. ระบบจ่ายน้ำมันอุดตัน (หัวฉีดอุดตัน ไม่แตกเป็นฝอย)

  •  เนื่องมาจากเกิดการอุดตันภายในระบบไหลเวียนของทางเดินน้ำมัน ทำให้หัวฉีดไม่สามารถจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และเกิดควันดำขึ้น

3.  ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด และทำงานไม่ถูกต้อง

  • เกิดจากคุณภาพของน้ำมันที่ไม่เหมาะสม และการทำงานของระบบไฟฟ้าผิดปกติ ส่งผลให้ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดการชำรุด

4. เครื่องยนต์สึกหรอ เช่น ลูกสูบ, กระบอกสูบ และแหวนลูกสูบชำรุด

  •  เกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดการรั่วของน้ำมันหล่อลื่นเข้าสู่กระบอกสูบ ส่งผลทำให้เกิดเขม่า และควันดำ

5. ปรับแต่งเครื่องยนต์จนทำให้ระบบการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

  •  โดยทำการเพิ่มอัตราการจ่ายน้ำมัน และปริมาณอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ไม่หมด และเกิดเป็นเขม่า และควันดำออกมา


  ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นให้รีบดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไข ดังนี้


1.  ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนด2. ทำการเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่ เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเผาไหม้ที่ดีขึ้นตามมา3. ทำการตรวจสอบปั๊ม และหัวฉีด เพื่อทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ตามความเหมาะสม4. ทำการซ่อมแซมในส่วนของเครื่องยนต์ทีมีการสึกหรอ โดยทำการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ เช่น ลูกสูบ และแหวนสูบ เป็นต้น5.  ลดการปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ส่งผลทำให้เกิดการรับภาระที่หนักเกินไปแก่เครื่องยนต์

และท้ายที่สุด ควรหมั่นตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ตามระยะการบำรุงรักษาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

และหากท่านใดกำลังประสบกับปัญหาควันดำเหล่านี้ สามารถเข้ารับบริการการตรวจเช็ค และซ่อมแซมเครื่องยนต์ได้ที่ศูนย์บริการ DENSO ใกล้บ้านท่านที่ครอบคลุมมากกว่า 90 สาขาทั่วประเทศ ที่ให้บริการทั้งในด้านการตรวจเช็ค และซ่อมแซมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลตามมาตรฐานงานซ่อมของทางบริษัท DENSO โดยช่างทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลจากทาง DENSO และมีการใช้อะไหล่แท้ตรงรุ่นกับรถยนต์ของท่านสำหรับทุกงานซ่อม ดังนั้นทุกท่านสามารถมั่นใจกับคุณภาพงานซ่อมที่จะได้รับ รวมถึงมีการรับประกันงานซ่อมสูงถึง 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร ติดต่อศูนย์บริการ DENSO ได้แล้ววันนี้ !

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com