น้ำมันเครื่อง (Engine Oil)

น้ำมันเครื่องเด็นโซ่ (DENSO) ผ่านการคิดค้นสูตรโดยใช้เทคโนโลยีน้ำมันเครื่องล่าสุด ทำให้ได้สารหล่อลื่นอย่างเหนือชั้นปกป้องเครื่องยนต์ และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงต่อยานพาหนะ


 จากการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนที่ซับซ้อนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ การเสียดสีและการเผาไหม้จึงเป็นสาเหตุในการเกิดอนุภาคโลหะและคาร์บอน น้ำมันเครื่องจึงทำหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อระบายความร้อนและทำความสะอาดเครื่องยนต์ อีกทั้งทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ


Features

  •  ช่วยการหล่อลื่น

  •  ระบายความร้อน 

  •  ปกป้องเครื่องยนต์

  • ทำความสะอาดเครื่องยนต์


ติดต่อศูนย์บริการที่จัดจำหน่าย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com