ปั๊มคอมมอนเรล (Supply Pump)

#ดีเซล คอมมอลเรล

ปั๊มคอมมอนเรล (Supply Pump)

ทำหน้าที่สร้างแรงดันสูงถึง 250 MPa ให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง


Features

  • มีความทนทานสูงต่ออุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในการใช้งาน
  • มีขนาดกะทัดรัด และความทนทานสูงผ่านกลไกการขับเคลื่อนที่ได้รับการปรับปรุง


การประยุกต์การใช้งาน
สามารถใช้งานได้กับรถยนต์โดยสารต่างๆ ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก เครื่องจักรการเกษตร / ก่อสร้าง / เครื่องจักรอุตสาหกรรม เรือ เป็นต้น


ติดต่อศูนย์บริการที่จัดจำหน่าย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com