รางคอมมอนเรล (Rail)

#ดีเซล คอมมอลเรล

รางคอมมอนเรล (Rail)

ทำหน้าที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงที่ปั๊มเชื้อเพลิงสร้างขึ้น เพื่อทำการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังหัวฉีด


Features

  • สามารถติดตั้งได้กับเครื่องยนต์ในหลากหลายแบรนด์
  • รางคอมมอนเรลรุ่นใหม่ที่สามารถรองรับหัวฉีด i-ART ประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งการฉีดน้ำมันที่มีความสเถียร


การประยุกต์การใช้งาน
สามารถใช้งานได้กับรถยนต์โดยสารต่างๆ ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก เครื่องจักรการเกษตร / ก่อสร้าง / เครื่องจักรอุตสาหกรรม เรือ เป็นต้น


ติดต่อศูนย์บริการที่จัดจำหน่าย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com