แตร (Horn)

แตร ทำหน้าที่ผลิตเสียงสัญญาณเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ถนนได้ทราบ เสียงของแตรเกิดจากการสั่นสะเทือนของไดอะแฟรมที่อยู่ภายในแตร ซึ่งจะอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าดูดให้แผ่นไดอะแฟรมเกิดการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วทำให้เกิดเสียงดังขึ้น


Features

  •  เสียงดังกังวาลชัดเจน 

  •  คุณภาพเสียงไพเราะ 

  •  อายุการใช้งานยาวนาน


ติดต่อศูนย์บริการที่จัดจำหน่าย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com