ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Pump)

ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปั๊มติ๊ก ทำหน้าที่ดูดและส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันไปยังเครื่องยนต์ปัจจุบันนิยมออกแบบให้ติดตั้งภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิง

การทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นทำงานโดยใช้หลักการตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดแรงดันเพื่อดูดน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังเชื้อเพลิงป้อนให้กับระบบเชื้อเพลิง ในอดีตการทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้เกิดมีเสียงดัง ติ๊กๆ จึงเป็นที่มาของชื่อปั๊มติ๊ก

เด็นโซ่เป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงให้ค่ายรถยนต์มากมายในเมืองไทย จึงมั่นใจได้ว่าปั๊มของเด็นโซ่มีคุณภาพและสามารถปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตรงตามมาตรฐานค่ายรถยนต์


Features

  • ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของเด็นโซ่ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงสุดเกรด OEM ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 

  •  ออกแบบการระบายความร้อนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์   การระบายความร้อนได้ดีทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

  • จ่ายน้ำมันได้ตรงตามสเปคของรุ่นรถติดต่อศูนย์บริการที่จัดจำหน่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com