หัวฉีดดีเซล (Diesel Injector)

#ดีเซล คอมมอลเรล

หัวฉีดดีเซล (Diesel Injector)

ทำหน้าที่ปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเข้าสู่ห้องเผาไหม้

Features

  • สามารถรองรับการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
    (220 - 250 MPa) พร้อมทั้งควบคุมปริมาณในการฉีดน้ำมันที่มีความแม่นยำ
  • สามารถใช้งานร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิด ด้วยโครงสร้างที่ป้องกันการการรั่วไหล (static leak less structure)
  • เทคโนโลยีระบบ i-ART ที่รับประกันความแม่นยำของปริมาณการฉีดน้ำมันตลอดอายุการใช้งานของหัวฉีด


การประยุกต์การใช้งาน
สามารถใช้งานได้กับรถยนต์โดยสารต่างๆ ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก เครื่องจักรการเกษตร / ก่อสร้าง / เครื่องจักรอุตสาหกรรม เรือ เป็นต้น


ติดต่อศูนย์บริการที่จัดจำหน่าย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com