กรองน้ำมันดีเซล (Diesel Fuel Filter)

ไส้กรองน้ำมันดีเซล เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองเศษสิ่งสกปรกในน้ำมันดีเซลที่ติดค้างอยู่ในถังน้ำมัน หรืออาจจะเกิดจากการปนเปื้อนจากสถานีบริการน้ำมัน ก่อนที่จะผ่านเข้าสู่ระบบคอมมอนเรลไปยังหัวฉีด

ไส้กรองน้ำมันดีเซลมีความสำคัญมาก เพราะปัจจุบันในหัวฉีดรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะมีแรงดันที่สูงขึ้น ความสะอาดของน้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องมากขึ้นด้วย เพราะถ้ามีสิ่งสกปรกเล็ดลอดเข้าไปได้จะส่งผลเสียในเรื่องความเสียหายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะตัวปั๊มหัวฉีดและหัวฉีด


Features

  •  ประสิทธิภาพการกรองสูง สามารถกรองเศษสิ่งสงปรกที่ปะปนมาในน้ำมันได้ถึงระดับไมครอน 5μm (10−6)

  • ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะหลุดเข้าไปยังเครื่องยนต์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหาย

  •  ออกแบบตามหลักวิศวกรรมตามรูปแบบของเครื่องยนต์ คำนวณปริมาตรการไหลของน้ำมันได้ตามค่ามาตรฐาน เพื่อการจุดระเบิดอย่างสมบูรณ์

  • ไส้กรองน้ำมันดีเซลของเด็นโซ่ มีอายุการใช้งานนาน สามารถกรองได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

  • ไส้กรองน้ำมันดีเซลของเด็นโซ่ ออกแบบมาให้ตรงตามมาตรฐาน   กับระบบไฟเตือนให้เปลี่ยนกรองบริเวณหน้าปัดเรือนไมค์ ผู้ใช้รถจึงมั่นใจได้ว่าจะเปลี่ยนได้อย่างคุ้มค่า (การใช้ไส้กรองน้ำมันดีเซลอื่นๆในตลาด อาจจะทำให้ค่าไม่สัมพันธ์กับไฟเตือน ทำให้ต้องเปลี่ยนไส้กรองไวหรือช้ากว่ากำหนด)



ติดต่อศูนย์บริการที่จัดจำหน่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com