น้ำยาหล่อเย็น / น้ำยาหม้อน้ำ (Coolant)

น้ำยาหล่อเย็น หรือ น้ำยาหม้อน้ำ เป็นของเหลวที่ใช้เพื่อถ่ายเทความร้อน หรือขจัดความร้อนส่วนเกิน ออกจากเครื่องยนต์
น้ำยาหล่อเย็นของเด็นโซ่ ผลิตตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ในทุกกระบวนการ มีสารป้องกันการเกิดตระกรันในหม้อน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ ช่วยลดความร้อนสะสมในหม้อน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Features

  • เป็นแบบพร้อมใช้งาน ความเข้มข้นของน้ำยาหล่อเย็นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ทางเด็นโซ่จึงผสมมาให้ตามสัดส่วนความเข้มข้นของมาตรฐานโรงงาน จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้น้ำยาหล่อเย็นที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสม

  • มีอายุการใช้งานยาวนาน ลดอัตราการเปลี่ยนน้ำยาและการกำจัดสารเคมี จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม


ติดต่อศูนย์บริการที่จัดจำหน่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com