คลัทช์แม่เหล็ก (Clutch Magnetic)

คลัทช์แม่เหล็ก ทำหน้าที่ตัดต่อส่งกำลังจากสายพานจากเครื่องยนต์มายังคอมเพรสเซอร์ในขณะที่อุณหภูมิภายในของห้องโดยสารในรถยนต์ถึงค่าที่ตั้งไว้ 

เช่นเดียวกับคอมเพรสเซอร์ คลัทช์ของเด็นโซ่ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดสูงสุด อายุการใช้งานทนทาน ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์


ติดต่อศูนย์บริการที่จัดจำหน่าย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com