ไส้กรองอากาศ (Air Filter)

ไส้กรองอากาศ ทำหน้าที่กรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เช่น ฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม เพื่อที่จะกรองให้อากาศบริสุทธิ์เข้าเครื่องยนต์ หากไม่มีไส้กรองอากาศ อากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนอาจเข้าไปในเครื่องยนต์ ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน ส่งผลให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง
มีผลทำให้อายุการทำงานของเครื่องยนต์สั้นลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากสิ่งปลอมปน


Features

  •  ไส้กรองอากาศของเด็นโซ่ใช้กระดาษคุณภาพสูง สามารถกรองฝุ่นและสิ่งปลอมปน ในอากาศก่อนเข้าเครื่องยนต์ได้สูงสุด

  •  ให้อากาศไหลผ่านไปยังเครื่องยนต์ได้ตรงตามมาตรฐานค่ายรถยนต์

  •  มีอายุการใช้งานที่ได้มาตรฐาน


ติดต่อศูนย์บริการที่จัดจำหน่าย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright ® 2023 CarServicePartner.com