Car A/C System ระบบปรับอากาศในรถยนต์ ครบวงจรจาก DENSO


2022-11-04 22:34:38


         ระบบปรับอากาศในรถยนต์ (Car A/C system) หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าระบบแอร์รถยนต์ ถูกออกแบบให้มีการทำความเย็น และลดความชื้นของอากาศภายในห้องโดยสาร เพื่อรักษาความรู้สึกสบายของผู้โดยสารภายในรถยนต์ โดยระบบปรับอากาศจะทำการปรับอุณหภูมิ ความชื้น อัตราการไหล และความบริสุทธิ์ของอากาศภายในห้องโดยสาร ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และรักษาสภาวะนั้นๆให้คงที่ไว้       ซึ่งในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ผู้โดยสารมีความรู้สึกสบายได้นั้น ระบบปรับอากาศในรถยนต์จะทำการปรับอุณหภูมิ ความชื้น อัตราการไหล และความบริสุทธิ์ของอากาศภายในห้องโดยสารทั้งหมดไปพร้อมกัน หรือสามารถทำการปรับแยกในแต่ละส่วนได้เช่นเดียวกัน
    บริษัท DENSO ได้มีการคิดค้น และพัฒนาระบบปรับอากาศในรถยนต์ รวมทั้งทำการจัดจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจำหน่ายในปี ค.ศ. 1957 ในชื่อ “เครื่องทำความเย็นในรถยนต์ DENSO” ซึ่งมาพร้อมๆ กับพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งก็คือวิวัฒนาการทางด้านวิศวกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับเครื่องทำความเย็น ระบบปรับอากาศในรถยนต์ และระบบปรับอากาศอัตโนมัติในรถยนต์ตามลำดับ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สภาพโดยรอบภายในห้องโดยสารมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  โดยทั่วไประบบปรับอากาศในรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

  1. ส่วนของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในห้องโดยสาร หรือที่เราเรียกว่าชุด HVAC UNIT 

ซึ่งประกอบไปด้วย


a. ชุดโบล์เวอร์ (ตัวระบายอากาศ)

b. กรองอากาศ (Cabin Air Filter)c. ชุดทำความเย็น (Evaporator & Expansion valve)
d. ชุดฮีทเตอร์

 2. ส่วนของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายนอกห้องโดยสาร (ห้องเครื่องยนต์) ซึ่งประกอบไปด้วย


a. Compressor (คอมเพรสเซอร์)
b. Condenser (แผงคอยล์ร้อน) 
c. Receiver Dryer (รีซีฟเวอร์ ดรายเออร์)

ซึ่งระบบปรับอากาศหรือระบบทำความเย็นภายในรถยนต์จะอาศัยหลักการของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารทำความเย็น หรือ refrigerant ผ่านวัฏจักรการทำความเย็นตามแผนภาพด้านล่างนี้


แผนภาพวงจรระบบปรับอากาศสำหรับรถยนต์
โดยเริ่มจาก          → Evaporator : สารทำความเย็นในรูปของละอองฝอยที่ไหลผ่านในตัว Evaporator จะดูดซับความร้อนภายในรถ ทำให้อากาศภายในรถเย็นขึ้น และเกิดกระบวนการกลายเป็นไออย่างทันทีทันใด ทำให้สารทำความเย็นกลับมาอยู่ในสถานะก๊าซอีกครั้ง และถูกส่งกลับมายัง Compressor

                                            → Compressor : ทำหน้าที่ ดูดสารทำความเย็นที่มาจากอีวาปอเรเตอร์ และทำการอัดให้กลายเป็นสารทำความเย็นที่สถานะก๊าซ จากนั้นจะส่งผ่านไปยัง Condenser

                                            → Condenser : ทำหน้าเปลี่ยนสารทำความเย็นในสถานะก๊าซให้กลายเป็นสถานะของเหลวผ่านการควบแน่น จากนั้นส่งต่อไปยัง Receiver Dryer

                                            → Receiver Dryer :  ทำหน้าที่ ดูดซับความชื้น กรองสิ่งสกปรกในระบบ และเป็นที่พักของสารทำความเย็น จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยัง Expansion Valve

                                            → Expansion Valve : ทำหน้าที่ ลดแรงดันของสารทำความเย็น และฉีดสารทำความเย็นในสถานะที่เป็นของเหลวในรูปแบบของฝอยละอองเข้าไปที่ Evaporator

                                            → จากนั้นสารทำความเย็นจะกลับเข้าสู่ Evaporator อีกครั้ง และจะวนลูปในลักษณะดังกล่าวนี้ตลอดช่วงการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างความเย็นเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร


โดยทาง DENSO ได้มีการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์แอร์รถยนต์แบบครบวงจรให้กับบริษัทรถยนต์ในหลากหลายแบรนด์ด้วยกัน โดยจะทำการติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ ซึ่งแน่นอนว่าในกรณีที่ถึงระยะเวลาของการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกิดจากการสึกหรออันส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่างๆขึ้น เช่น แอร์ในรถยนต์มีกลิ่นเหม็น, แอร์ไม่เย็น, แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ทุกท่านสามารถเข้ารับบริการการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบแอร์รวมถึงทำการซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการเครือข่าย DENSO ที่มีอยู่มากกว่า 80 สาขาในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ โดยทางศูนย์บริการของเรามีช่างผู้ชำนาญที่ผ่านมาตรฐานการซ่อมจากทางบริษัทผู้ผลิตโดยตรง รวมทั้งการบริการงานซ่อมที่ได้มาตรฐานจากทาง DENSO ทุกท่านสามารถมั่นใจได้กับสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการใช้อะไหล่แท้ตรงรุ่นจากทางผู้ผลิต และการบริการหลังการขายที่มาพร้อมการรับประกันงานซ่อมแบบครบวงจร


Copyright ® 2023 CarServicePartner.com