Cabin Air Filter กรองอากาศสำหรับรถยนต์ จาก DENSO


2022-11-04 21:46:29
#ไส้กรองอากาศ #กรองแอร์


        ปัจจุบันมลภาวะทางอากาศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการปล่อยของเสียจำพวกกลุ่มควันจากทั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และจากกลุ่มยานพาหนะในรูปแบบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะเองก็ตาม ล้วนแล้วแต่ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศออกมาทั้งสิ้น โดยเฉพาะกลุ่มของฝุ่นละอองที่มีการรวมตัวกันในระดับไมครอน หรือที่เราเรียกว่าฝุ่น PM2.5 ได้ส่งผลกระทบอยากมากต่อผู้คน และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกาย รวมถึงโรคภัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพบกลุ่มของแบคทีเรีย และเชื้อรา รวมถึงไวรัสต่างๆที่เกิดการแพร่กระจายอยู่ในอากาศร่วมด้วย        สำหรับคนที่ใช้รถเพื่อการเดินทางบนท้องถนนต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะทางอากาศเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะจากกลุ่มควันต่างๆที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากรถยนต์บนท้องถนน รวมถึงฝุ่น PM2.5 ที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ซึ่งสามารถแพร่ผ่านเข้ามาภายในห้องโดยสารของรถยนต์ได้ โดยส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และระบบการลำเลียงเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นต้น ซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด็กทารก สตรีมีครรภ์ ผู้ใหญ่ รวมถึงผู้สูงอายุ    ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกรองสิ่งสกปรกต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารภายในรถยนต์ ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านี้คือ กรองอากาศภายในห้องโดยสารรถยนต์ หรือ Cabin Air Filter (CAF) ที่ทำการติดตั้งอยู่ภายในระบบแอร์ของรถยนต์ โดยทำหน้าที่ในการกรองสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของฝุ่นละออง เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส กลุ่มควันจากท่อไอเสียรถยนต์ และฝุ่น PM2.5     ดังนั้น เพื่อการกรองสิ่งสกปรกที่มีประสิทธิภาพ เราขอเสนอผลิตภัณฑ์กรองอากาศภายในห้องโดยสารรถยนต์จาก DENSO ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มาเป็นเวลามากกว่า 50 ปีในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า รวมทั้งระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์ โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กรองอากาศภายในรถยนต์ของ DENSO สามารถทำการดักจับฝุ่นละอองต่างๆ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และกลุ่มของฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของอัตราการไหลของอากาศที่เหมาะสมภายในห้องโดยสาร    เมื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรองอากาศจาก DENSO และแบรนด์อื่นๆตามท้องตลาด (A & B) →  สามารถจำแนกได้ใน 3 หัวข้อด้วยกัน ดังตารางด้านล่างนี้    สำหรับกรองอากาศภายในห้องโดยสารก็เหมือนกับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ จึงจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนเมื่อครบรอบการบำรุงรักษา ซึ่งระยะเวลาที่แนะนำสำหรับรอบการเปลี่ยนกรองอากาศจะอยู่ที่ 1 ปี หรือระยะทาง 10,000 กิโลเมตร เนื่องจากเมื่อมีการใช้งานรถยนต์ไปเป็นระยะทางเกินกว่า 10,000 กิโลเมตร จะส่งผลทำให้กรองอากาศเกิดการอุดตัน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกรองที่ลดลง ทำให้เหล่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และฝุ่นประเภทต่างๆยังคงปะปนมากับอากาศที่ผ่านตัวกรองเข้าสู่ภายในห้องโดยสารได้โดยกรองอากาศของทาง DENSO ได้ถูกติดตั้งมากับรถยนต์โดยตรงในหลากหลายรุ่นด้วยกัน และมีการจำหน่ายผ่านช่องทาง Aftermarket หรือตลาดหลังการขายที่ลูกค้าทุกท่านสามารถทำการสั่งซื้อผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของ DENSO ได้ทั้งช่องทางออนไลน์ (DENSO Aftermarket Thailand) หรือผ่านทางเครือข่ายศูนย์บริการของ DENSO ที่มีอยู่มากกว่า 80 สาขาทั่วประเทศ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานจากทาง DENSO พร้อมทั้งให้บริการงานซ่อมด้วยอะไหล่แท้จากทางผู้ผลิตโดยตรง


ติดต่อเราได้แล้ววันนี้!DENSO Aftermarket Thailand”“เครือข่ายศูนย์บริการของ DENSO"Copyright ® 2023 CarServicePartner.com